کارگاه ها و برنامه های آموزشی

 کارگاه های برگزار شده EDO

ردبف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

1

حقوق پزشکی

جناب آقای طاهری

1400/10/27

2

ژورنال کلاب آموزشی مؤثر

سرکار خانم دکتر خیرالنساء رمضان زاده

1400/07/20

3

سخنرانی ساختارمند

سرکار خانم دکتر خیرالنساء رمضان زاده

1400/06/24

4

Digital storytelling

سرکار خانم دکتر آفاق زارعی

1400/06/30

5

ارزیابی بالینی دانشجو با تاکید بر DOPS و Mini-CEX

سرکار خانم دکتر آفاق زارعی

1400/08/04

6

یادگیری مبتنی بر حل مساله Problem-based learning (PBL)

سرکار خانم دکتر بتول اقبالی

1400/09/09

7

انترال تراپی

-

1400/04/19

8

تفکر نقاد

سرکار خانم صدیقه بادنوا

1401/06/03

9

کاربرد الگوهای جدید تدریس در آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر محمدرضا منصوریان

1401/06/08

 
                                                       
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  آرشیو کارگاه های برگزار شده ی EDO 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

دانلود فایل

گروه هدف

1

روش های فعال آموزش

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

2

روش های جدید ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

3

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر خواجوی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

4

راهبردهای ادغام در آموزش پزشکی

آقای دکتر مشاری

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

5

دانش پژوهی

خانم دکتر ضیائی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

6

روش های فعال آموزش و روش های ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه بالینی

7

پژوهش در آموزش پزشکی

آقای دکتر بصیری مقدم

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/12
تعداد بازدید:
1627
Powered by DorsaPortal
login