اعضا هیات علمی استاد تمام

 
 اعضا محترم هیات علمی استاد تمام
 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی عضو محترم هیات علمی
 
رشته ی تخصصی
 گروه آموزشی
 مرتبه ی علمی
 
 جناب آقای دکتر مجتبی کیان مهر
 
PhD بیوفیزیک
گروه فیزیک پزشکی
 استاد تمام
 
 جناب آقای دکتر مهدی مشکی
 
 PhD آموزش بهداشت
 گروه بهداشت
 استاد تمام
 
 جناب آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده
 
PhD روانشناسی
 گروه علوم پایه
 استاد تمام
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/11
تعداد بازدید:
2692
Powered by DorsaPortal
login