اسامی اعضای هیئت علمی دانشکده

اسامی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

دانشکده

رزومه

1

علی

اکبری

روانپزشکی

دکتری تخصصی  فلوشیپ

پزشکی

رزومه

2

مصطفی

امیری

آموزش زبان انگلیسی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

3

جواد

باقری بیلندی

الهیات ومعارف اسلامی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

4

نرجس

بحری بیناباج

بهداشت باروری

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

5

الهه

بنفشه

مامایی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

6

جهانشیر

توکلی زاده

روانشناسی تربیتی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

7

علی

جاویدی دشتبیاض

جراحی عمومی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

8

جلوه

جلیلی شهری

زنان وزایمان

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

9

راحله

درفشی

اطفال

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

10

رقیه

رحمانی بیلندی

بهداشت باروری

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

11

مرتضی

رستمیان

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

پزشکی

رزومه

12

منصوره

سبحانی

بیماریهای داخلی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

13

فرهنگ

سلطانی بجستانی

داخلی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

14

فریبا

عسکری

مامایی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

15

رضا

علمی مهر

ارولوژی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

16

مهدی

کریمی شهری

پاتولوژی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

17

صدیقه

گوهری بهاری

فقه ومبانی حقوق اسلامی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

18

شهرزاد

محسنی ابیانه

قلب وعروق

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

19

حسین

محمدزاده مقدم

طب سنتی ایرانی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

20

اعظم السادات

محمودیان

زنان وزایمان

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

21

جلیل

مشاری

کلیه کودکان

فوق تخصص

پزشکی

رزومه

22

مریم

معاون سعیدی نوقابی

طب کار

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

23

امیر

مؤیدپور

ارتوپدی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

24

سارا

نجات اسلامی فرد

زنان وزایمان

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

25

فاطمه

هادیزاده طلاساز

بهداشت باروری

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

26

بلال

برازوان

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد

پزشکی

رزومه

27

ملیحه

سلطانی

علوم تشریحی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

28

عباسعلی

عباس نژاد

فیزیولوژی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

29

مریم

مقیمیان

فیزیولوژی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

30

معصومه

فانی

علوم تشریحی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

31

امیررضا

افشاری

فارماکولوژی

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

32

داود

سالارباشی

علوم وصنایع غذائی

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

33

خسرو

شفقی

تغذیه جامعه

دکتری (Ph.D)

پزشکی

رزومه

34

وحید

طالب زاده

طب اورژانس

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

35

سیدامیر

طباطبائی زاده

علوم تغذیه

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

36

فاطمه

یعقوبی مقدم بیلندی

مشاوره در مامایی

فوق لیسانس

پزشکی

رزومه

37

ملیحه

ضیائی

پزشکی اجتماعی

دکتری تخصصی

(بورد تخصصی)

پزشکی

رزومه

38

حمیده

محمدزاده

پوست

دکتری تخصصی

پزشکی

رزومه

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/31
تعداد بازدید:
4157
Powered by DorsaPortal
login