معرفی دبیرخانه

معرفی
 
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 با تغییر شیوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور با تصویب آیین نامه ای ایجاد ساختارهای جدیدی را برای جذب هیأت علمی تعریف و تعیین کرد.هدف شورا از این اقدام ضمن بهره گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضاء هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است.

در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است . در راس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشور تشکیل داده است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. هیأت های اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی میباشند در هر مجموعه دانشگاهی و موسسه تحقیقاتی را عهده دار جذب متقاضیان جذب هیأت علمی می باشند.

وضایف هیأت اجرایی جذب

* شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

* انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

* تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

* انجام کلیه مراحل فراخوان جذب هیات علمی از جمله بررسی صلاحیت علمی و عمومی طرح در هیات جذب و ارسال به وزارت و صدور حکم

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء مرتبه

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب در سایر دانشگاهها

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان متعهدین به خدمت

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انتقال به دانشگاه یا خارج دانشگاه

*  بررسی صلاحیت عمومی  متقاضیان راتبه تحصیلی

* بررسی صلاحیت عمومی هیات علمی پیمانی یکساله

* پاسخ گویی به شکایات مربوط به مراحل جذب اعضای هیات علمی

* مواردی که مربوط به افراد هیات علمی دانشگاه بوده و نیازمند طرح در جلسه هیات اجرایی جذب می باشد و با تائید هیات جذب باید انجام پذیرد. (انتقال تعهدات – تبدیل تعهدات از درمانی به آموزشی و ...)

* کلیه امورات عادی مربوط به دبیرخانه جذب به علت محرمانه بودن تنها در این واحد قابل انجام میباشد

* نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

* ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
2345
Powered by DorsaPortal