سند نقشه جامع علمی کشور

نقشة جامع علمی کشور
نقشة جامع علمی کشور بنا به تعریف، مجموعهای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبا نی، اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای اسلا می بر ای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در این سند تلاش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه های علمی وتجارب عملی تکیه شود.

سندنقشه جامع علمی کشور

Picture1

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
2840
Powered by DorsaPortal