شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشگاه


به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی، شورای آموزشی تشکیل میشود.

رئیس: دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

دبیر: خانم دکتر طاهره بلوچی (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

اعضای شورای آموزشی:

 

1- دکتر موسی سجادی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری)

 

2- دکتر محمود تقوی (معاون آموزشی دانشکده بهداشت)

 

3- دکتر علیرضا عطاردی (معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی) 

 

4- دکتر علیرضا محمدزاده (معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی)

 

5- دکتر مریم معاون سعیدی (معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی)

 

6- دکتر مجید صادقی مقدم (رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی)

 

7- دکتر مهدی بصیری مقدم (عضو هیأت علمی دانشگاه)

 

8- دکتر علیرضا محمود آیادی (عضو هیأت علمی دانشگاه)

 

 

وظائف شورای آموزشی:

 

1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رئیسه.

 
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
 

- برنامه های آموزشی.

- نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات.

- آئین نامه های آموزشی.

- طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت.

- ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید.


3- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا  ارجاع می دهد.

4-  بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه

5- بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه.

6- بررسی متون جزوه ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه.

7- بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

8- بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود

  دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)  

 

  

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/02
تعداد بازدید:
1535
Powered by DorsaPortal