کمیته ارتقاء

کمیته منتخب ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیأت علمیرئیس: دکتر جواد باذلی (رئیس دانشگاه)

دبیر: دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

اعضاء کمیته:

1- دکتر محمد مطلبی (مسئول امور هیأت علمی دانشگاه)
2- دکتر شهلا خسروان (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه)
3- دکتر طاهره بلوچی (مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
4- دکتر مجتبی کیان مهر (عضو هیأت علمی دانشگاه)

این کمیته عهده دار بررسی فعالیتهای آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس آئین نامه اجرائی خدمت موظف اعضا می باشد. اعضای این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیأت علمی به نمایندگی از طرف ایشان)، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیر کل کارگزینی و کارشناس دفتر معاونت آموزشی می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/02
تعداد بازدید:
1274
Powered by DorsaPortal