کمیته ماده 6 آموزش مداوم

کمیته ماده 6 آموزش مداوم


دبیر:   دکتر جلیل مشاری(رئیس دانشکده پزشکی)

اعضا:


·         دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)

·         دکترجلیل مشاری(معاون درمان دانشگاه)

·         دکتر علی شهابی(نماینده پزشکی قانونی)

·         دکترابوالقاسم صادقپور(رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی)

·         آقای نعمت الله عباسی(کارشناس آموزش مداوم)
شرح وظایف:

این کمیته مسوولیت بررسی وضعیت متقاضیانی را بر عهده دارد که به هر دلیل موفق به تکمیل سوابق آموزش مداوم خود نشده اند و مرکب از نمایندگان معاونت محترم آموزشی، درمان، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/13
تعداد بازدید:
1395
Powered by DorsaPortal