همکاران واحد بهداشت محیط

همکاران واحد :


نام و نام خانوادگی: مهندس حکیمه امیری
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت: کارشناس آب
کارشناس آمار
تلفن تماس : 05157229012داخلی 181

radmehr
نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رضا رادمهر
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
   سمت :1- مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا
      و دبیر کمیته بهداشت کارگروه سلامت 
         در بحران دانشگاه        
2- رابط سامانه جامع بازرسی 
مرکز سلامت محیط و کار  
    3-  کارشناس ناظر آموزشگاه اصناف
تلفن تماس : 05157229012 داخلی 146 - 05157220196

نام و نام خانوادگی : مهندس حسین ذوالفقاری
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس برنامه بهسازی محیط
کارشناس برنامه بهداشت محیط مدارس
کارشناس برنامه اخطاریه های بهداشتی(688)
کارشناس برنامه BDN ,CBI
کارشناس سامانه 190 
کارشناس اتلاف حیوانات زیانکار
کارشناس سموم و گندزداها
تلفن تماس : 05157229012 داخلی 147

نام و نام خانوادگی : مهندس ابوالفضل بخشی زاده
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس برنامه بهداشت آب و فاضلاب
کارشناس برنامه استخرهای شنا
کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی
کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا
تلفن تماس : 05157229012 داخلی 156


شرح وظایف واحد بهداشت محیط :


1. تدوین برنامه جامع عملیاتی و اجرای به موقع ان طبق جدول زمان بندی شده
2. نظارت و بازدید بر بهسازی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
3. کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه
4. نظارت و بازدید بر تاسیسات آب و فاضلاب
5. پایش و کنترل کیفی آب شرب از نقطه آبگیر تا مصرف
6. نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتی مواد زائید جامد
7. بهدا شت هوا و دخانیات
8. بهداشت مسکن
9. اقدامات و برنامه ریزی در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی
10. مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل ناقلین
11. رویکرد نیازهای اساسی جامعه BDV ( شهرسالم – روستای سالم )
12. نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و تشخیص طبی
13. نظارت بر مراکز پرتوساز
14. نظارت بر بهداشت محیط کارخانجات مواد غذایی
15. نظارت بر وسایط حمل و نقل مواد غذایی
16. پیگیری و اجرا و نظارت برنامه های بهداشت محیط روستا ( بهسازی روستائی )
17. نظارت بر آموزشگاههای اصناف
18. انجام هماهنگیهای لازم با سازمانهای برون بخشی
19. اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
20. اجرای برنامه های آموزشی
21. پیگیری اعتبارات
22. انجام پایش و ارزشیابی عملکرد پرسنل
23. تجزیه و تحلیل آمار و پسخوراند آن

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/25
تعداد بازدید:
3436
Powered by DorsaPortal