واحد مصاحبه و ارزیابی گزینش

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۱۱:۰۷ بعد از ظهر

نمونه شرح وظایف واحدمصاحبه وارزیابی

-تهیه فرم های موردنیازجهت انجام مصاحبه افرادگزینش شده

-تنظیم برنامه مصاحبه وتعیین افرادمصاحبه گرجهت انجام وظایف محوله

-مصاحبه باافرادداوطلب گزینش یااعلام نظردرباره وضعیت آنها(توسط مصاحبه گران)

-مطالعه وبررسی(ارزیابی)پرونده داوطلبان واظهارنظرپیرامون صلاحیت آنها بارعایت کامل موازین شرعی وضوابط مصوب

-ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از نرم افزار هماهنگ

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس