شرح وظایف واحد تحقیقات

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۰۹:۳۴ بعد از ظهر

نمونه شرح وظایف واحدتحقیقات

-تهیه وتنظیم پرسشنامه وفرم های موردنیازواحدتحقیقات

-تنظیم برنامه تحقیقات وتعیین افرادتحقیقگرجهت انجام وظایف محوله

-انجام تحقیقات لازم درزمینه افرادگزینش شده بارعایت کامل موازین شرعی وضوابط مصوب

- ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از بانک جامع منابع و نرم افزار هماهنگ

-انجام امور مربوط به تحقیقات پرونده های نیابتی ارسالی از سایر هسته ها

-انجام استعلام های مرتبط باگزینش افراد از مراجع ذیصلاح

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس