معرفی واحد

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی( EDU ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول

واحد توسعه آموزش بالینی ( EDU ) بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول در راستای سیاست‌های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( EDC ) هم‌زمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان باهدف ارتقای کیفیت آموزش در حیطه‌های برنامه‌ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش، دانش‌پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت‌علمی ، اخلاق حرفه‌ای، آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته‌های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.

 

برنامه‌ریزی آموزشی

1- برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان

2- مشارکت با EDC دانشگاه در استانداردسازی برنامه‌های آموزشی

3- پایش مستمر عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزشی

4- پیگیری و اجرای طرح‌های مربوط به بهینه کردن تجهیزات و امکانات آموزشی

5- مشارکت در توسعه روش‌های نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )، توسعه آموزش مجازی و تهیه Log Book.

6- نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‌علمی و تهیه منابع آموزشی موردنیاز اعضای هیئت‌علمی

 

رشد و بالندگی اعضای هیئت‌علمی

1- برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء توانمندی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

2-مشارکت با EDC در اجرای نیازسنجی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای هیئت‌علمی

3- برنامه‌ریزی در جهت آشنایی اعضاء هیئت‌علمی با روش‌های نوین آموزشی و آموزش مجازی.

 

ارزشیابی

1- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه‌های آموزشی .

2- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیئت‌علمی .

3- مشارکت در برگزاری روش‌های نوین ارزیابی دانشجویان

 

پژوهش در آموزش

1- ترغیب اعضای هیئت‌علمی جهت انجام طرح‌های پژوهش در آموزش

2- ارائه مشاوره درزمینهٔ اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش

 

آموزش مجازی

1- برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین آموزش مجازی

2- هدایت و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای آموزش‌های مجازی نوین ( E-learning & Tele-medicine)

3- مشارکت در برنامه‌ریزی جهت تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز جهت ارائه آموزش‌های مجازی

4- تلاش در جهت ارتقاء و کاربردی کردن آموزش‌های مجازی

5- استفاده از دانش و تجربیات اساتید مجرب سایر مراکز دانشگاهی کشور با استفاده از ارتباطات مجازی

 

اعضای پیشنهادی EDU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی:

1- معاون آموزشی بیمارستان ( به‌عنوان مسئول EDU )

2- مدیران گروه‌های فعال آموزشی بیمارستان (از اعضاء هیئت‌علمی)

3- تعدادی از اعضای هیئت‌علمی بیمارستان ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقه‌مند به آموزش پزشکی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان جهت کمیته‌های دفتر توسعه.

4- تعدادی از اعضای هیئت‌علمی جهت واحد توسعه پژوهش‌های بالینی بیمارستان.دانشکده مربوطه ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقه‌مند به پژوهش )

5- تعدادی از کارشناسان EDU ( ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان.

6- تعدادی از دانشجویان فعال جهت کمیته دانشجویی.

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/25
تعداد بازدید:
3257
Powered by DorsaPortal