طرح دروس


 ردیف عنوان درس
 مشاهده استاد
 1 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
 مشاهده
آقای حسن احمدی 
 2 اپیدمیولوژی بیماری های شایع درایران
 مشاهده آقای حسن احمدی
 3 کاربرد کامپیوتر درتجزیه و تحلیل داده های بهداشتی
 مشاهده آقای حسن احمدی
 4 نظام های سلامتی در ایران و جهان
 مشاهده آقای دکتر رضا اسماعیلی
 5 زبان تخصصی
 مشاهده آقای دکتر رضا اسماعیلی
6
 اقتصاد بهداشت
 مشاهده  آقای دکتر رضا اسماعیلی
 7 اصول و کلیات خدمات بهداشتی
 مشاهده خانم دکتر میترا دوگونچی
 8 اکولوژی انسانی
 مشاهده خانم دکتر میترا دوگونچی
 9 بهداشت سالمندان
 مشاهده  خانم دکتر میترا دوگونچی
 10 آموزش بهداشت و ارتباطات
 مشاهده دکتر علیرضا جعفری
11
روش تحقیق در علوم بهداشتی
 مشاهده  دکتر علیرضا جعفری
 12 مصون سازی فعال و انفعالی
 مشاهده  دکتر علیرضا جعفری
 13 اصول و مبانی جامعه شناسی
 مشاهده  دکتر علیرضا جعفری
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/24
تعداد بازدید:
239
Powered by DorsaPortal