اعضا

 

دکتر مجتبی افشارنیا

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

مدیر گروه- دانشیار و عضو هیات علمی

 

 دکتر محمود تقوی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 استادیار و عضو هیات علمی

 
 

دکتر احمد زارعی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 استادیار و عضو هیات علمی

 
 

 مهندس حامد بیگلری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 مربی و عضو هیات علمی

 
 

مهندس مهدی قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 مربی و عضو هیات علمی

دانلود رزومه

 
 

دکتر رویا پیروی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 استادیار و عضو هیات علمی

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/30
تعداد بازدید:
3359
Powered by DorsaPortal