گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده

 استاد

 1 سم شناسی شغلی
 مشاهده مهندس امکانی
 2 ارگونومی شغلی 1
مشاهده
مهندس بهشتی
 3ایمنی برق و ماشین آلات
مشاهده
مهندس بهشتی
4
ایمنی در محیط کار 2
 مشاهدهمهندس فانی

  طرح درس های سال تحصیلی 1401-1400  
 5مبانی کنترل آلودگی هوا
مشاهده
دکتر فیروزی
 6مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا
مشاهده
دکتر فیروزی
7
ارتعاش در محیط کار
مشاهده
دکتر بهشتی
8
صدا در محیط کار
مشاهده
دکتر بهشتی
 9ایمنی در عملیات عمرانی
 مشاهده مهندس جعفری
10
تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار
 مشاهده مهندس جعفری
 11طراحی تهویه صنعتی
مشاهده
مهندس جعفری
 12ارزیابی و مدیریت ریسک
مشاهده
 مهندس تبریزی
 13سیستم های مدیریت ایمنی
مشاهده
مهندس تبریزی
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/15
تعداد بازدید:
1522
Powered by DorsaPortal