شورای آموزشی دانشکده

هدف :
جلسات شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشکده که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشکده محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشکده مطرح شود تشکیل می شود.
اعضای شورای آموزشی دانشکده متشکل از افراد زیر میباشد:
 1. دکتر علی عالمی (رئیس شورای آموزشی)
 2. دکتر محمود تقوی (دبیر شورای آموزشی) 
 3. دکتر محمد مطلبی (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 4. مهندس محمدجواد فانی(مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 5. دکتر مهدی مشکی (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 6. دکتر مجتبی افشارنیا(مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 7.  دکتر عبدالجواد خواجوی(عضو شورای آموزشی)
 8.  دکتر رضا اسماعلیلی (عضو شورای آموزشی)
 9. فاطمه فدوی(کارشناس شورای آموزشی)
اهم وظایف شورای آموزشی دانشکده به شرح زیر می باشد.
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
 •  بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
 •  بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
971
Powered by DorsaPortal