تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

تعطیلات بین دونیمسال / دوره

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

حذف اضطراری

حذف و اضافه

آغاز و پایان آموزش

مدت آموزش

 

14 روز

از شنبه 11/4/1401 لغایت جمعه 24/4/1401

دو هفته از شنبه مورخ 28/3/1401 لغایت پنجشنبه 9/4/1401

تا سه هفته به پایان نیمسال تحصیلی

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه 16/11/1400 لغایت پنجشنبه 26/13/1400

17 هفته

نیمسال دوم

از شنبه 5/6/1401 لغایت شروع سال تحصیلی 1402-1401

یک هفته از شنبه 29/5/1401 لغایت پنجشنبه 3/6/1401

-

-

از شنبه 25/4/1401 لغایت 27/5/1401

5 هفته

دوره تابستانی

یک هفته از شنبه 5/6/1401 لغایت جمعه 7/5/1401

دو هفته از شنبه 18/4/1400

لغایت پنجشنبه 30/4/1400

تا سه هفته به پایان نیمسال تحصیلی

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه 7/12/1400 لغایت پنجشنبه 16/4/1400

17 هفته

ورودی 1400

از شنبه 19/6/1401 لغایت شروع سال تحصیلی 1402-1401

یک هفته از شنبه 12/6/1401 لغایت پنجشنبه 17/6/1401

-

-

از شنبه 8/5/1401 لغایت پنجشبه 10/6/1401

5 هفته

دوره تابستانی

 
 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

حذف اضطراری

حذف و اضافه

آغاز و پایان نیمسال

مدت آموزش

ثبت نام

 

دو هفته از

 شنبه مورخ 16/11/1400

لغایت

 پنجشنبه 28/11/1400

تا 3 هفته قبل از شروع امتحانات

دو هفته پس از شروع نیمسال

شنبه 17/7/1400

چهارشنبه 14/11/1400

17 هفته

چهارشنبه 7/7/1400

لغایت

 پنجشنبه 14/11/1400

نیمسال اول

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/25
تعداد بازدید:
180
Powered by DorsaPortal