رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام مقطع گروه آموزشی  
101 پرستاری کارشناسی پیوسته پرستاری روزانه
114 پرستاری مراقبتهای ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
144 پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
154 پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری
   پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  گروه پرستاری سلامت سالمندی و روان پرستاری
702 فوریت های پزشکی کاردانی گروه فوریت های پزشکی
703 فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته گروه فوریت های پزشکی
 پرستاری اورژانس

گروه فوریت های پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/29
تعداد بازدید:
4873
Powered by DorsaPortal