اعضای گروه

اعضای گروه پرستاری داخلی جراحی
آقای دکتر علی محمدپور

دکتر علی محمدپور

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

استاد و عضو هیئت علمی

تلفن:05157223028

 
خانم فاطمه افشاری
دکتر موسی سجادی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

دانشیارو عضو هیئت علمی

تلفن:05157223028 

 • مشاهده رزومه

 • خانم فاطمه افشاری
  خانم فاطمه افشاری

  کارشناسی ارشد پرستاری

  مربی و عضو هیئت علمی

  تلفن: 051 57223028

  مشاهده رزومه

   
  خانم الهام نیکخواه 

  خانم الهام نیکخواه

  کارشناسی ارشد پرستاری

  مربی و عضو هیئت علمی

  تلفن: 051 57223028 داخلی 230

  مشاهده رزومه

   
  Fitness Gym Weight Training Free Stock Photo

  خانم سمانه نجفی

    کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی

  مربی و عضو هیئت علمی

  تلفن: 051 57223028

  خانم فاطمه حسینی مقدم

  خانم فاطمه حسینی مقدم

  کارشناسی ارشد پرستاری

  مربی و عضو هیئت علمی

  تلفن: 051 57223028

  مشاهده رزومه

   
  حبیب شارعی نیا

  حبیب شارعی نیا

  کارشناسی ارشد پرستاری -داخلی جراحی

  مربی و عضو هیئت علمی

  مشاهده رزومه

   
  خانم فاطمه حسینی مقدم

      مهناز ابویسانی

      کارشناسی ارشد پرستاری -داخلی جراحی

      مربی و عضو هیئت علمی

      مشاهده رزومه

   
  تاریخ به روز رسانی:
  1401/02/24
  تعداد بازدید:
  2046
  Powered by DorsaPortal