طرح درس

طرح درس دانشکده پرستاری
نام گروه نام رشته(از ورودی) مقطع لینک دانلود
 گروه پرستاری

پرستاری (دروس تئوری) کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاری (دروس بالینی)  کارشناسی پیوسته مشاهده
پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاری مراقبتهای ویژه  کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
گروه تکنولوژی جراحی
تکنولوژی جراحی
کارشناسی پیوسته مشاهده
 تکنولوژی جراحی
کارشناسی ناپیوسته
مشاهده
گروه فوریت های پزشکی  کاردانی فوریت های پزشکی کاردانی مشاهده
کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی  کارشناسی ناپیوسته مشاهده
گروه فوریت های پزشکی کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
مشاهدهتاریخ به روز رسانی:
1400/09/01
تعداد بازدید:
943
Powered by DorsaPortal