پژوهش

پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی در حوزه آموزش مجازی

1- تاثیر واقعیت مجازی بر اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی / کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی/ استاد راهنما: دکتر علی محمد پور/ استاد مشاور: حبیب شارعی نیا، دکتر حسین قانعی

2- استفاده از تصاویر آرام بخش مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب/ پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ویژه/ استاد راهنما: دکتر موسی سجادی/ استاد مشاور: حبیب شارعی نیا

3- تاثیر واقعیت مجازی بر درد و اضطراب ختنه در کودکان 10-5 ساله/ پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی/ استاد راهنما: دکتر موسی سجادی/ استاد مشاور: حبیب شارعی نیا، دکتر رضا علمی مهر

4- مقایسه تاثیر واقعیت مجازی و تکنیک تجسم هدایت شده بر درد ناشی از ورود کاتتر وریدی در بیماران همودیالیزی/ طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشجو: امیر رضا نصیرزاده، استاد راهنما: حبیب شارعی نیا

-ایجاد پروفایل گوگل اسکولار دانشکده پرستاری

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/06
تعداد بازدید:
758
Powered by DorsaPortal