اعضای شورای پژوهشی


 •  
   آقای رضا نوری
  عضو هیأت علمی گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری
  سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
   
   
   دکتر لیلا صادق مقدم
  معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و عضو هیأت علمی گروه پرستاری سلامت سالمندان و روان پرستاری
   
  خانم معصومه امیری
  عضو هیأت علمی گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت   سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی                                             

   خانم سمانه نجفی
  عضو هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
958
Powered by DorsaPortal