کارشناسان دانشکده

 
 مهدی عیسی پور
کارشناس آموزشی و مسئول دفتر
کارشناس علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آمزشی 
شرح وظایف
شماره تماس : خط مستقیم 57223084-051
57223028-57225027        داخلی 243
ادرس ایمیل:  isapoormehdi1366@gmail.com 
 
 
 
زهره پورحسین شهری
کارشناس ارشد مشاوره راهنمایی
کارشناس  آموزشی و پژوهشی دانشکده
شماره تماس: داخلی 259   - 57223028-051 
 
 
 
 
صدیقه رجب زاده
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی 
کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس:    داخلی 241   - 57225027-051
 
 
 
 
مریم مرادی 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 
کارشناس گروه آموزشی سالمندان
شرح وظایف
شماره تماس:  داخلی 226   - 57223028-051 
 
 
 
 
 داود محرم نژاد
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
کارشناس امور کلاسها و امتحانات
شرح وظایف:
شماره تماس:  داخلی 200  - 57223028-051 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/01
تعداد بازدید:
218
Powered by DorsaPortal