اعضای گروه

اعضای گروه پرستاری اطفال
آقای حسن ایرانی

 

آقای حسن ایرانی
کارشناسی ارشد پرستاری -اطفال مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 051 57223028
 

 

خانم عشقی زاده
کارشناس ارشد پرستاری - اطفال مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 051 57223028
 
خانم نجمه ابراهیمی

 

خانم نجمه ابراهیمی
کارشناسی ارشد پرستاری-اطفال
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 051 57223028
 
 
خانم نجمه ابراهیمی

 

آقای علیرضا نمائی قاسم نیا
کارشناسی ارشد پرستاری-اطفال
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 051 57223028
مشاهده رزومه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
822
Powered by DorsaPortal