دانشجویان در حال تحصیل رشته پرستاری سالمندی

دانشجویان در حال تحصیل رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان:


ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

وضعیت تحصیلی

1.       

مردانی چمازکتی – فاطمه

 

13961

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

درحال تحصیل

2.       

درایت – آزاده

 

13971

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

3.       

سلیمان پور منظری – رامین

 

13971

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

4.       

گلباف- دانیال

 

13971

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

5.       

مقدس-مریم

 

13971

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

6.       

نوری – مهدی

 

13971

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

7.       

عقیلی بور-محمد رضا

 

13981

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

8.       

قاسمی- زهرائ

 

13981

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

9.       

نوری-حامد

 

13981

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

10.  

حسامی –الهه

 

13991

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

11.  

حسین پور-بهروز

 

13991

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

12.  

سعدابادی-فائزه

 

13991

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

13.  

عباسیان- صالحه

 

13991

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

14.  

عبدالهی –زکیه

 

13991

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

15

بنی اسد - محمود

 

14001

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

16.  

اسمعیلی-پگاه

 

14001

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

17.  

نامی - اکرم

 

14001

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل

18.  

سکاکی - فاطمه

 

14001

کارشناسی ارشد

پرستاری سالمندان

در حال تحصیل


تاریخ به روز رسانی:
1400/10/29
تعداد بازدید:
236
Powered by DorsaPortal