آموزش و آغاز پایش کاربرد طب مبتنی بر شواهد در بخش های بالینی

 
دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را همواره مد نظر قرار داده است. دانشکده ی پزشکی گرچه با توجه به جوانی خود، امکان دستکاری و تغییر در کوریکولوم را نداشته است، لیکن در محدوده و چارچوب مجاز و با همکاری بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی(ره) و EDC دانشگاه، اقدام به فعالیت هایی در جهت آموزش تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف بالینی، و پایش کاربرد طب مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان پزشکی در مواجهه با سناریوها و حل مسایل بالینی نموده است. هرچند که این اقدامات هنوز در مراحل اولیه ی خود به سر می برد و فاصله ی زیادی تا رسیدن به وضعیت اپتیموم و مطلوب دارد. برخی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون عبارتند از: 
 
 1 - حضور اساتید محترم هیات علمی دانشکده ی پزشکی گناباد در کارگاه های بین المللی TOT تدریس « طب مبتنی بر شواهد » و « تصمیم گیری مبتنی بر شواهد » به منظور فراهم سازی مقدمات توسعه ی Evidence Based Decision Making در دانشکده:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 - برگزاری کارگاه های آموزشی « تصمیم گیری مبتنی بر شواهد » به منظور توانمندسازی اعضا محترم هیات علمی پزشکی، پرستاری و مامایی و آشنایی فراگیران با موضوع:
 
 
 
 
 
 برگزاری کارگاه های آموزشی « تصمیم گیری مبتنی بر شواهد » به منظور توانمندسازی اعضا محترم هیات علمی پزشکی، پرستاری و مامایی و آشنایی فراگیران با موضوع. (محل برگزاری: سالن کنفرانس بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی (ره))
 
 
 
 3 - درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از آموزش طب مبتنی بر شواهد در لاگ بوک های اینترنی و اکسترنی برخی بخش های بالینی بیمارستان آموزشی:
 
درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از آموزش طب مبتنی بر شواهد در لاگ بوک های اینترنی بخش داخلی.
 
 
 
 درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از آموزش طب مبتنی بر شواهد در لاگ بوک های کارآموزی بخش داخلی.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/03
تعداد بازدید:
2544
Powered by DorsaPortal
login