استفاده از LogBook های پژوهشی به منظور پایش و هدایت فعالیت های مرتبط با پژوهش فراگیران

 
نظر به اهمیت فراوان پژوهش در علوم پزشکی و تجربه ی ناکافی دانشجویان پزشکی در این زمینه، و نیز چالش های فراگیران در تدوین پروپوزال هاو نگارش پایان نامه ها، عدم آشنایی کامل فراگیران با روش تحقیق و سایر چالش های موجود در زمینه ی نگارش و دفاع از پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان پزشکی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، با همکاری واحد توسعه ی تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی (ره) اقدام به تدوین و انتشار LogBook های پژوهشی در بین کارآموزان و کارورزان پزشکی نموده است.
 
در این LogBook ها، کارآموزان و کارورزان موظف گردیده اند تا حضور خود را در ژورنال کلاب های محتوایی، ژورنال کلاب های مبتنی بر شواهد، ژورنال کلاب های روش تحقیق، جلسات دفاع از عنوان (پیش پروپوزال) و جلسات دفاع از پایان نامه ثبت نمایند که برای حضور فراگیران در این جلسات،تعداد حداقلی از جلسات تعیین شده است که کارآموزان و کارورزان قبل از دفاع از پایان نامه، می بایست حضور خود را ثبت و به تایید استاد مسئول و معاون پژوهشی برسانند.
 
 
 صفحاتی از LogBook های پژوهشی فراگیران دانشکده ی پزشکی گناباد
 
 
 
  صفحاتی از LogBook های پژوهشی فراگیران دانشکده ی پزشکی گناباد
 
 
از اهداف عمده ی این نوع LoogBook ها، استمرار حضور دانشجویان در جلسات مرتبط با پژوهش، ملاحظه ی بحث ها و پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در این جلسات، مشاهده ی چالش ها و راهکارهای موجود در حوزه ی تدوین و دفاع از عناوین (پیش پروپوزال ها) و پایان نامه ها، می باشد. امید است با تدابیر اتخاذ شده، کیفیت پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی فراگیران در سالیان آتی، بهبود یابد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/12
تعداد بازدید:
4889
Powered by DorsaPortal
login