اعضای کمیته

کمیته ی آزمون - ارزیابی دانشجو

 هدف:

هدف این کمیته به روز رسانی و ارتقای کیفیت برنامه های ارزیابی فراگیران به دلیل نقش مهمی که این مقوله  در ارتقاء آموزش دارد، می باشد.

فعالیت های مورد انتظار:

هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر اجرای فرایند های ارزشیابی دانشجویان 

مشاوره برای برگزاری کلیه آزمون های نظری و بالینی

مشاوره به اعضای هیأت علمی در راستای ارتقاء کیفیت آزمون های دروس نظری و بالینی

تدوین بسته ها و شیوه نامه های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی دانشجویان

طراحی وبرنامه ریزی دوره های باز آموزی با برگزاری کارگاه درخصوص شیوه های نوین ارزشیابی 

تلاش جهت تهیه نرم افزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل آزمون ها 

انجام پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی دانشجویان

 

  


 

 

اعضای کمیته ی آزمون - ارزیابی دانشجو

اسامی

گروه / تخصص

آقای دکتر وحید طالب زاده

رئیس محترم دانشکده پزشکی

خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی

مدیر محترم دفتر توسعه ی دانشکده پزشکی EDO

آقای دکتر مهدی بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه

آقای دکتر جعفر حاجوی

مدیر گروه محترم آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم مقیمیان

مدیر گروه محترم فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمدرضا منصوریان

رئیس محترم کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مجید صادقی مقدم

رئیس محترم اداره ی آموزش دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا حسینی

سرپرست محترم گروه داخلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم معاون سعیدی

معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی

خانم دکتر نجمه قربانی

دانشجوی محترم دکترای آموزش پزشکی

خانم زهرا عجم

کارشناس محترم EDO دانشکده پزشکی

آقای حسین اعلمی

کارشناس محترم واحد آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی

آقای حسن درودی

کارشناس محترم خدمات آموزشی دانشکده پزشکی


تاریخ به روز رسانی:
1401/04/05
تعداد بازدید:
146
Powered by DorsaPortal
login