اهم برنامه های تحصیلات تکمیلی

 
 

 

اهم برنامه های تحصیلات  تکمیلی دانشگاه :

1- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی و ارایه پیشنهادات نسبت به بهبود سیاستهای آموزشی تحصیلات تکمیلی به معاون آموزشی دانشگاه  و نظارت بر حسن اجرای آ‌نها پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی
2 -  مطالعه و بررسی آیین نامه های موجود آموزشی تحصیلات تکمیلی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و وزارت برای بازنگری و بهبود آنها
3- ارزشیابی  و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی آنان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی
4- بررسی و گزارش کیفیت آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
5- بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز دانشگاه
6- نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
7-  برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی
8- بررسی صلاحیت علمی داوطلبان بورس دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذی ربط از
طریق رئیس دانشکده به شورای بورس ارجاع شود.
9- نظارت بر اجراى مقررات و آیین نامه‏هاى آموزشى در حیطه تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه
10- حصول اطمینان از حسن اجراى وظایف واحدهاى تابعه،از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگى بین واحدها
11-  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی تحصیلات تکمیلی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش به معاونت آموزشی
12- انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی پزشکی کشور
13- اعزام اعضای هیات علمی به بورسهای داخل و خارج از کشور جهت تقویت بنیه علمی کادر آموزشی
14- نظارت بر اجرای مصوبات شورای بورس و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
15- فعالیت موثر در شوراهای و کمیته های مختلف آموزشی دانشگاه
16- هدایت و نظارت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه
17- تعریف فرایندی فعالیتهای آموزشی در جهت شفاف سازی فعالیتها
18- ساماندهی بودجه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و برنامه ریزی و اختصاص بودجه فوق به دانشجویان و گروههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه براساس مصوبات وزارتی و دانشگاه

 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
1227
Powered by DorsaPortal