آموزش دریافت گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت و دریافت وام

آموزش دریافت گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت

1- ابتدا طبق تصویر شماره یک وارد سامانه خدمات الکترونیک شده و روی دکمه گواهی معرفی نامه کلیک نمائید

تصویر شماره یک

تصویر شماره یک

2- در تصویر شماره دو روی دکمه درخواست گواهی کلیک نمائید.

تصویر شماره دو

تصویر شماره یک

3- در تصویر شماره سه روی دکمه گواهی ضمانت دیگران طبق تصویر کلیک نمائید.

تصویر شماره سه

تصویر شماره یک

4- فرم را طبق داده های خواسته شده تکمیل نمائید سپس گزینه ذخیره را کلیک نمائید.

تصویر شماره چهار

تصویر شماره یک

5- درخواست به صورت تصویر زیر ثبت می شود . جهت پیگیری درخواست روی دکمه پیگیری درخواست کلیک نمائید

تصویر شماره پنج

تصویر شماره یک

آموزش دریافت گواهی کسر از حقوق جهت دریافت وام

1- ابتدا طبق تصویر شماره یک وارد سامانه خدمات الکترونیک شده و روی دکمه گواهی معرفی نامه کلیک نمائید

تصویر شماره یک

تصویر شماره یک

2- در تصویر شماره دو روی دکمه درخواست گواهی کلیک نمائید.

تصویر شماره دو

تصویر شماره یک

3- در تصویر شماره سه روی دکمه گواهی دریافت وام طبق تصویر کلیک نمائید.

تصویر شماره سه

تصویر شماره یک

4- فرم را طبق داده های خواسته شده تکمیل نمائید سپس گزینه ذخیره را کلیک نمائید.

تصویر شماره چهار

تصویر شماره یک

5- درخواست به صورت تصویر زیر ثبت می شود . جهت پیگیری درخواست روی دکمه پیگیری درخواست کلیک نمائید

تصویر شماره پنج

تصویر شماره یک
تاریخ به روزرسانی:
1400/02/27
تعداد بازدید:
25941
Powered by DorsaPortal