خدمات آزمایشگاهی

شرایط آماده ‏سازی
آزمایشگاه مرکزی برای اعضاء هیئت علمی، محققین و دانشجویان دانشگاه خدمات ارائه می نماید. جهت آگاهی از نحوه آماده‏سازی نمونه ها برای هر دستگاه به توضیحات مربوطه در صفحه امکانات و یا کارشناس آن دستگاه مراجعه فرمایید.

 شرایط ارائه خدمات به سایر دانشگاه‏ها
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد آماده ارائه خدمات به سایر دانشگاه ها اعم از مراکز دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با عقد تفاهم‏نامه دو جانبه یا قرارداد همکاری می‏باشد.
فرم عقد تفاهم‏نامه دو جانبه یا قرارداد همکاری
 
نحوه درخواست خدمات

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی مدیریت محترم گروه آموزشی و یا عضو محترم هیئت علمی که متقاضی خدمات میباشند دانشجو یا کارشناس مربوطه را مطابق فرم ذیل به مدیریت آزمایشگاه مرکزی معرفی نموده و پس از موافقت ایشان طبق هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و واریز هزینه های مربوطه به حساب درآمد اختصاصی آزمایشگاه مرکزی فرد معرفی شده در زمان مقرر آغاز به کار میکند. فرم مربوطه بایستی بوسیله دانشجو یا کارشناس مورد نظر به صورت حضوری به کارشناسان آزمایشگاه مرکزی تحویل گردد.

فرم درخواست خدمت


تعرفه
طبق تصمیم شورای عالی آزمایشگاه های مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه مرکزی تحقیقات به منظور تأمین هزینه نگهداری دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی و ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان محترم، ملزم به دریافت مبلغ تعرفه مصوب جهت استفاده از تجهیزات نصب شده می باشد. مبلغ تعرفه ها برای تجهیزات مختلف این مرکز در جدول ذیل آمده است.در مورد دستگاههایی که در این جدول قید نشده اند به صفحه مربوط به همان دستگاه مراجعه شود.
جدول تعرفه‏ها
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/27
تعداد بازدید:
3194
Powered by DorsaPortal