نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
صفحه اصلی وب سایت دانشگاه
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه و درباره مرکز
اهداف
ماموریت
منشور مرکز
ارزشها
اساسنامه
برنامه استراتژیک
بودجه و چارت سازمانی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رئیس مرکز</span>رئیس مرکز
رئیس مرکز
روسای پیشین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای مرکز</span>اعضای مرکز
هیات موسس
شورای عالی مرکز
اعضای هیئت علمی پیوسته
اعضای هیئت علمی وابسته
شورای پژوهشی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های تخصصی</span>کمیته های تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت </span>گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت
اعضاء گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه </span>گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه
اعضا گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی</span>گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی
اعضاء گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی</span>گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی
اعضاء گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی  پایگاه رصد اجتماعی کوید-19 (مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا)</span>گروه پژوهشی پایگاه رصد اجتماعی کوید-19 (مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا)
اعضا گروه پژوهشی مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم </span>گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم
اعضا گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگروه دانشجویی</span>کارگروه دانشجویی
کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی
کمیته کارگاه ها و وبینارها
کمیته تالیف و ترجمه
کمیته تحقیق و پژوهش
کارگروه دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های پژوهشی</span>اولویت های پژوهشی
گرایش های پژوهشی
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
طرح های فناورانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتمام یافته</span>اتمام یافته
سال 1394
سال 1396
سال 1397
سال 1398
سال 1399
سال 1400
سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">در حال اجرا</span>در حال اجرا
سال 1394
سال 1395
سال 1396
سال 1397
سال 1398
سال 1399
سال 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
مقالات سال 1401
مقالات سال 1400
مقالات سال 1399
مقالات سال 1398
مقالات سال 1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رویدادهای علمی</span>رویدادهای علمی
کارگاه ها و وبینارها
ژورنال کلاب
همایش
کارگاهها
کتابخانه دیجیتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دیده بانی و ثبت داده های SDH</span>دیده بانی و ثبت داده های SDH
ثبت کووید19
ثبت زایمان زودرس
سامانه جامع داده های SDH
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرمها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آدرس دهی (Affliation) مرکز
راهنمای جستجوی وب سایت
جشنواره عکس کشوری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترجمان و انتقال دانش</span>ترجمان و انتقال دانش
معرفی و اهداف
فرمها و دستورالعمل ها
پیامهای ترجمان دانش
مطالب آموزشی
لینک ها
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعیه ها</span>اطلاعیه ها
ترجمان دانش 1
ترجمان دانش 2
ترجمان دانش 3
ترجمان دانش 4
ترجمان دانش 5
ترجمان دانش 6
ترجمان دانش 7
ترجمان دانش 8
ترجمان دانش 9
ترجمان دانش 10
ترجمان دانش 11
ترجمان دانش 12
ترجمان دانش 13
ترجمان دانش 14
ترجمان دانش 15
ترجمان دانش 16
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های بین بخشی</span>همکاری های بین بخشی
تفاهمنامه های بین بخشی
فعالیت های بین بخشی
سامانه علم سنجی مرکز
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
ارزیابی کیفی 1399
سایر مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
آرشیو اخبار
تماس با ما
کتاب ها
Collapse معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1
صفحه اصلی بیمارستان
معاون آموزشی پژوهشی
مدیریت آموزشی
معرفی اعضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه آموزش بالینی EDU</span>واحد توسعه آموزش بالینی EDU
معرفی واحد
کوریکولوم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دروس بالینی</span>طرح دروس بالینی
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده مامایی
دانشکده پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)</span>اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین بین المللی
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین داخلی
استفاده از بوردهای آموزشی و اطلاع رسانی هوشمند مجهز به AR
آغاز پایش آموزش و تعهد به اخلاق حرفه ای در فرآیندهای بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد استدلال بالینی در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد فرآیندهای مرتبط با ایمنی بیمار در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد طب مبتنی بر شواهد در بخش های بالینی
استفاده از فناوری واقعیت مجازی (VR) در آموزش، پژوهش و درمان
توجه به تدریس مشترک (Co-Teaching) در آموزش
استفاده از کلینیک مجازی و تله مدیسین به منظور تحقق آموزش پاسخگو (مبتنی بر نیازهای جامعه)
شبکه ی مجازی اساتید همکار دانشکده ی پزشکی (Virtual Faculty Network)
بهره گیری از فارغ التحصیلان برتر آموزشی دانشکده ی پزشکی به منظور اهداف آموزشی (Peer Education)
استفاده از LogBook های پژوهشی به منظور پایش و هدایت فعالیت های مرتبط با پژوهش فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات اعتبار بخشی</span>مستندات اعتبار بخشی
فرم ها
فرآیندها
برنامه های جامع
آیین نامه ها
دستورالعمل ها
اساتید
فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند</span>دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند
راهنما و توضیحات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای آموزشی AR</span>دانلود نرم افزارهای آموزشی AR
دانلود نرم افزار آموزشی AR شستشوی دست ها - اندروید
دانلود نرم افزار آموزشی AR اخلاق حرفه ای (اتانازی) - آندروید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)</span>دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
واحد توسعه تحقیقات بالینی (CRDU)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی</span>فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنال کلاب ها</span>ژورنال کلاب ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">1 - Problem Based Learning (PBL)</span>1 - Problem Based Learning (PBL)
اسلایدها
پمفلت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه مبانی استدلال بالینی</span>کارگاه مبانی استدلال بالینی
اسلایدها
کارگاه های پژوهشی
سایر برنامه ها
واحد آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)</span>سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)
سیاست های کلی فناوری اطلاعات (IT) دانشکده ی پزشکی گناباد (1397)
سیاست های کلی نظام حمایت از دانشجو (ویرایش 1397)
نظام ارزیابی برنامه ی پزشکی عمومی دانشکده ی پزشکی گناباد (ویرایش 1397)
سیاست های دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای حمایت از دانشجویان خلاق و نخبه
سیاست های دانشکده ی پزشکی در راستای بهره وری از افراد متبحر در امر آموزش و پژوهش
برنامه ی ارتقاء توانمندی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی
تماس با ما
Collapse پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1
صفحه اصلی کتابخانه
وب سایت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی کتابخانه
ساعات کاری
معرفی کارکنان
رئیس کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آیین نامه ها</span>مقررات و آیین نامه ها
آیین نامه وجین
آیین نامه خدمات
آیین نامه عضویت
آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی
خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال
اهداف کتابخانه مرکزی
ماموریت کتابخانه مرکزی
عضویت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی</span>کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی
منابع اشتراکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دسترسی از راه دور به منابع</span>دسترسی از راه دور به منابع
راهنمای اتصال به VPN
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع کتابخانه</span>منابع کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی</span>منابع الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی لاتین اشتراکی</span>منابع الکترونیکی لاتین اشتراکی
Databases
E-books
E-Journals
Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)
Evidence Based Medicine & Nursing Resources
Drug Information
Clinics
Medical Protocols
CME
GuideLines & Patient Education
Labs
Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی لاتین غیر اشتراکی</span>منابع الکترونیکی لاتین غیر اشتراکی
Databases
E-Journals
Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)
Drug Information
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی فارسی غیر اشتراکی</span>منابع الکترونیکی فارسی غیر اشتراکی
پایگاههای اطلاعاتی
کتب الکترونیکی
ژورنال الکترونیکی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
لینک های مفید
فهرستگان کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع دیداری شنیداری</span>منابع دیداری شنیداری
لیست CD ها
لیست فیلم VHS
وب سایت کتابخانه دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات علمی پژوهشی دانشگاه</span>نشریات علمی پژوهشی دانشگاه
Internal Medicine Today
journal of Research & Health
تازه ها و معرفی منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات و تسهیلات</span>خدمات و تسهیلات
خدمات ویژه
تجهیزات فیزیکی
خدمات عمومی
سایتهای مفید
گالری تصاویر
نظرسنجی
سوالات متداول
پرسش از کتابدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماهای وب سایت</span>راهنماهای وب سایت
راهنمای عضویت در کتابخانه
راهنمای استفاده از پورتال
راهنمای بانک های اطلاعاتی
راهنمای جستجو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها و دوره ها</span>کارگاه ها و دوره ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های برگزار شده در سال</span>کارگاه های برگزار شده در سال
کارگاه های برگزار شده در 1401
کارگاه های برگزارشده در سال 1400
کارگاه های برگزار شده در سال 99
کارگاه های برگزار شده در سال 98
کارگاه های برگزار شده در سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پایان نامه</span>واحد پایان نامه
معرفی
امانت
آئین نامه نگارش پایان نامه
مراحل دریافت پایان نامه
پایگاه های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی و قطعی</span>مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی و قطعی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی</span>مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
مرکز تحقیقات پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارشات کتابخانه</span>گزارشات کتابخانه
گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه
گزارش برگزاری نمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه های اقماری</span>کتابخانه های اقماری
کتابخانه بیمارستان بهلول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه خوابگاه دانشجویی</span>کتابخانه خوابگاه دانشجویی
کتابخانه فجر 1
کتابخانه دانشکده بهداشت
کتابخانه دفتر نهاد رهبری دانشگاه
کتابخانه ستاد شاهد و ایثارگر
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
تور مجازی کتابخانه مرکزی
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه (شابکا)
اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
مدیریت بحران
وب سایت کتابخانه بیمارستان بهلول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی کشور</span>کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی کشور
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی وزارت
کتابخانه های مرکزی
کتابخانه های دیجیتالی
کتابخانه های دانشکده ای
کتابخانه های بیمارستانی
مرکز تحقیقاتی مصوب قطعی
مدیریت بحران کتابخانه ها
مشاوره اطلاعاتی
Collapse کمیته تحقیقات دانشجویی_subکمیته تحقیقات دانشجویی_sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره ما
سرپرست کمیته
دبیر کمیته
چارت کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
معرفی
اعضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای مرکزی</span>شورای مرکزی
معرفی
اعضا
شبکه همکار شرق کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگروه ها</span>کارگروه ها
کارگروه پژوهشی
کارگروه آموزشی
کارگروه اطلاع رسانی
علم سنجی کمیته تحقیقات دانشجویی
سامانه پژوهشیار
Affiliation
تماس با کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشکده ها</span>کمیته تحقیقات دانشکده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده بهداشت</span>دانشکده بهداشت
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پیراپزشکی</span>دانشکده پیراپزشکی
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری</span>دانشکده پرستاری
چارت
صورتجلسات
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پزشکی</span>دانشکده پزشکی
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
Collapse فرم ها و آیین نامه هافرم ها و آیین نامه ها
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
اتمام یافته
در حال اجرا
طرح های پژوهشی مصوب سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت های دانشجویی</span>فعالیت های دانشجویی
رادیو سالمندان
فصلنامه سیر دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنال کلاب</span>ژورنال کلاب
معرفی
ژورنال کلاب های برگزار شده در سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ثبت اختراع</span>ثبت اختراع
اختراعات ثبت شده
طرح های پژوهشی دانشجویان در دوران کووید-19
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجوی پژوهشگر برتر</span>دانشجوی پژوهشگر برتر
دانشجوی پژوهشگر برتر از چه امتیازاتی برخوردار است؟
آیین نامه دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک"
چک لیست دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده
معرفی دانشجویان پژوهشگر برتر
free discussion
فرم ثبت نام متقاضیان عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدرسه فصلی</span>مدرسه فصلی
سال 1401
سال 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی</span>کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
شش ماهه دوم سال 1401
شش ماه اول سال 1401
سال 1400
سال 1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
مقالات 2022
مقالات 2021
مقالات 2020
مقالات 2019
مناطق ده گانه آمایشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالری تصاویر </span>گالری تصاویر
مدرسه تابستانه پژوهش 1398
بیست و دومین کنگره سالیانه مجازی ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی
کارگاه حضوری اصول اولیه کار با حیوانات آزمایشگاهی مورخه 1401/03/01
بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در اردبیل
مدرسه پاییزه پژوهش سال 1401
اخبار و اطلاعیه ها
کتابخانه دیجیتال
لینک های مفید
Collapse منو_beh990501منو_beh990501
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
نقشه جامع سلامت
نقشه جامع علمی سلامت
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا دارو
معاونت بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز فوریتهای پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزی
Collapse معاونت بهداشتی_990501معاونت بهداشتی_990501
معرفی معاون
مرکز بهداشت شهرستان
Collapse واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
آموزشگاه بهورزی
پزشک خانواده
تجهیزات پزشکی
مراکز بهداشتی درمانی
رابطین بهداشتی
گزارش عملکرد واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
معرفی
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مقالات علمی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse واحد سلامت جمعیت، خانواده مدارسواحد سلامت جمعیت، خانواده مدارس
معرفی
نوجوانان، جوانان و مدارس
نوزادان
باروری سالم
سالمندان
کودکان
مادران
میانسالان
Collapse واحد بهداشت محیطواحد بهداشت محیط
معرفی
طرح های بهداشت محیط
دستورالعمل ها و قوانین بهداشت محیط
فعالیتهای واحد بهداشت محیط
Collapse واحد بهداشت حرفه ایواحد بهداشت حرفه ای
معرفی
برنامه های در دست اقدام
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای
Collapse واحد بهبود تغذیه جامعهواحد بهبود تغذیه جامعه
معرفی
برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی ها
برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
برنامه امنیت غذا و تغذیه
برنامه بهبود تغذیه کودکان
برنامه بهبود تغذیه نوجوانان
تغذیه جوانان ، میانسالان و سالمندان
برنامه بهبود تغذیه مادران
دستورالعمل های واحد تغذیه
فرم های واحد تغذیه
رسانه های آموزشی واحد تغذیه
Collapse گروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکلگروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکل
معرفی
الکل
اعتیاد
سلامت روان
سلامت اجتماعی
چک لیست ها و فرمهای بهداشت روان
شاخص های بهداشت روان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد آموزش و ارتقای سلامت</span>واحد آموزش و ارتقای سلامت
معرفی واحد و شرح وظایف
مناسبتهای بهداشتی
برنامه ملی خودمراقبتی
فرم های آموزش سلامت
چک لیست های آموزش سلامت
Collapse واحد امور داروئیواحد امور داروئی
معرفی
مطالب آموزشی امور دارویی
فرم ها و فرآیند های امور دارویی
عملکرد امور دارویی
واحد آمار و رایانه
Collapse واحد امور آزمایشگاهیواحد امور آزمایشگاهی
معرفی
عملکرد آزمایشگاه
Collapse واحد امور عمومیواحد امور عمومی
معرفی
شرح وظایف واحد های زیربط
Collapse واحد بهداشت دهان و دندانواحد بهداشت دهان و دندان
معرفی
عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان
Collapse فهرست_بالافهرست_بالا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
نقشه جامع سلامت
نقشه جامع علمی سلامت
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گناباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزی
کارپرداز دارویی
Collapse معاونت بهداشتي_منوی_اصلیمعاونت بهداشتي_منوی_اصلی
معرفی معاون
مرکز بهداشت شهرستان
Collapse واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
آموزشگاه بهورزی
پزشک خانواده
تجهیزات پزشکی
مراکز بهداشتی درمانی
رابطین بهداشتی
گزارش عملکرد واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
معرفی
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مقالات علمی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse واحد سلامت جمعیت، خانواده مدارسواحد سلامت جمعیت، خانواده مدارس
معرفی
نوجوانان، جوانان و مدارس
نوزادان
باروری سالم
سالمندان
کودکان
مادران
میانسالان
Collapse واحد بهداشت محیطواحد بهداشت محیط
معرفی
طرح های بهداشت محیط
دستورالعمل ها و قوانین بهداشت محیط
فعالیتهای واحد بهداشت محیط
Collapse واحد بهداشت حرفه ایواحد بهداشت حرفه ای
معرفی
برنامه های در دست اقدام
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای
Collapse واحد بهبود تغذیه جامعهواحد بهبود تغذیه جامعه
معرفی
برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی ها
برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
برنامه امنیت غذا و تغذیه
برنامه بهبود تغذیه کودکان
برنامه بهبود تغذیه نوجوانان
تغذیه جوانان ، میانسالان و سالمندان
برنامه بهبود تغذیه مادران
دستورالعمل های واحد تغذیه
فرم های واحد تغذیه
رسانه های آموزشی واحد تغذیه
Collapse گروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکلگروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکل
معرفی
الکل
اعتیاد
سلامت روان
سلامت اجتماعی
چک لیست ها و فرمهای بهداشت روان
شاخص های بهداشت روان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد آموزش و ارتقای سلامت</span>واحد آموزش و ارتقای سلامت
معرفی واحد و شرح وظایف
مناسبتهای بهداشتی
برنامه ملی خودمراقبتی
فرم های آموزش سلامت
چک لیست های آموزش سلامت
Collapse واحد امور داروئیواحد امور داروئی
معرفی
مطالب آموزشی امور دارویی
فرم ها و فرآیند های امور دارویی
عملکرد امور دارویی
واحد آمار و رایانه
Collapse واحد امور آزمایشگاهیواحد امور آزمایشگاهی
معرفی
عملکرد آزمایشگاه
Collapse واحد امور عمومیواحد امور عمومی
معرفی
شرح وظایف واحد های زیربط
Collapse واحد بهداشت دهان و دندانواحد بهداشت دهان و دندان
معرفی
عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان
Collapse منو_اصلی_3منو_اصلی_3
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا دارو
معاونت بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گناباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزی
Collapse منوی_عمودی_دانشکده_پزشکی1منوی_عمودی_دانشکده_پزشکی1
صفحه اصلی دانشکده پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشکده پزشکی</span>درباره دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی در یک نگاه
رسالت
چشم انداز
ارزش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات و تسهیلات آموزشی</span>امکانات و تسهیلات آموزشی
سالن های کنفرانس
Skill Lab
کلاسها
کتابخانه
ریاست دانشکده پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی علوم پایه </span>معاونت آموزشی علوم پایه
معرفی معاون آموزشی علوم پایه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پزشکی عمومی</span>آموزش پزشکی عمومی
مقطع علوم پایه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع فیزیوپاتولوژی </span>مقطع فیزیوپاتولوژی
ورودیهای 89 تا 94
ورودی 95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا محترم هیات علمی</span>اعضا محترم هیات علمی
بالینی
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
مامائی
اسامی اعضای هیئت علمی دانشکده
آرایش واحدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتید مشاور</span>اساتید مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و فرم ها</span>آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه اساتید مشاور (1388)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست اساتید مشاور</span>لیست اساتید مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتید مشاور پزشکی</span>اساتید مشاور پزشکی
تقسیم بندی بر اساس گروه های دانشجویی (98-97)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتید مشاور مامایی</span>اساتید مشاور مامایی
تقسیم بندی بر اساس گروه های دانشجویی (98-97)
منابع آزمون های جامع علوم پایه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی بالینی</span>معاونت آموزشی بالینی
منابع آزمون های پیش کارورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پزشکی عمومی</span>آموزش پزشکی عمومی
کارآموزی
کارورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشی</span>معاونت پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی و کمیته های تخصصی پژوهشی </span>شورای پژوهشی و کمیته های تخصصی پژوهشی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه های پژوهشی و پایان نامه  </span>آئین نامه های پژوهشی و پایان نامه
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
آئین نامه های پایان نامه ی پزشکی عمومی
اولویت های پژوهشی
عناوین طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
کارگاه های برگزار شده
اخبار پژوهشی
اطلاعیه های مهم پژوهشی1
برنامه پزشک پژوهشگر
مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی
هسته پژوهشی علوم اعصاب
هسته پژوهشی غدد جنسی و تولید مثل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
معرفی و رسالت
معرفی مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیتها</span>فعالیتها
آزمون ها
کارگاه ها و برنامه های آموزشی
آموزش پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دوره و طرح درس</span>طرح دوره و طرح درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چکیده طرح دوره</span>چکیده طرح دوره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره ی فیزیوپاتولوژی</span>دوره ی فیزیوپاتولوژی
بیماری های گوارش
بیماری های غدد و متابولیسم
بیماری های خون و سرطان
بیماری های ریه
بیماری های روماتولوژی
بیماری های کلیه
بیماری های قلب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره ی کارآموزی</span>دوره ی کارآموزی
بیماری های داخلی
اخلاق حرفه ای
ENT
نورولوژی
بیماری های عفونی
بیماری های پوست
ارتوپدی
روانپزشکی
پزشکی قانونی و مسمومیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره ی کارورزی</span>دوره ی کارورزی
بیماری های داخلی
علوم پایه
طرح درس اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های تخصصی</span>کمیته های تخصصی
کمیته ارزشیابی
کمیته برنامه ریزی آموزشی
کمیته توانمند سازی اساتید
کمیته آموزش مجازی
کمیته پژوهش در آموزش
کمیته مشورتی دانشجویی
کمیته آزمون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارپوشه ها (LogBooks)</span>کارپوشه ها (LogBooks)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">LogBook های کارآموزی</span>LogBook های کارآموزی
LogBook کارآموزی داخلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">LogBook های کارورزی</span>LogBook های کارورزی
LogBook کارورزی داخلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">LogBook های پژوهشی</span>LogBook های پژوهشی
LogBook پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعدادهای درخشان</span>استعدادهای درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مفید</span>اطلاعات مفید
آیین نامه ی تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه ی استعدادهای درخشان
آیین نامه ی تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
شیوه نامه ی محاسبه ی امتیازات جهت استفاده از آیین نامه ی تسهیل ادامه ی تحصیل استعدادهای درخشان
دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته ی تحصیلی
آیین نامه ی پزشک پژوهشگر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیاست ها و برنامه ها</span>سیاست ها و برنامه ها
سیاست های دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای حمایت از دانشجویان نخبه
فرم ها و آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای مرتبط</span>واحدهای مرتبط
EDC دانشگاه
EDO بیمارستان علامه بهلول گنابادی
EDO سایر مراکز آموزشی
برنامه عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی، انضباطی، دانشجویی و فرهنگی </span>آیین نامه ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی، انضباطی، دانشجویی و فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آیین نامه های اصلی</span>مقررات و آیین نامه های اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام قدیم آموزش پزشکی عمومی</span>نظام قدیم آموزش پزشکی عمومی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس پزشکی عمومی (1364) - اسکن شده
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس پزشکی عمومی (1364) - کیفیت بالا
آیین نامه ی آموزشی دوره ی پزشکی عمومی (ویرایش 1383)
آیین نامه ی آموزشی دوره ی پزشکی عمومی (ویرایش 1389)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی</span>طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی
آیین نامه ی آموزشی دوره ی پزشکی عمومی (ویرایش 1396)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر مقررات و آیین نامه ها</span>سایر مقررات و آیین نامه ها
آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آیین نامه آموزش ترکیبی (Blended Learning) در دوره‌های دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
تغییر شرط گذراندن دروس عمومی قبل از آزمون جامع علوم پایه به گذراندن 8 واحد از دروس عمومی
تطبیق 3 واحد درس زبان عمومی دانشجویان علوم پزشکی با نمرات آزمون‌های زبان انگلیسی از مهرماه 1395
اصلاحیه آیین نامه آموزشی درخصوص شرایط تغییر رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکتری عمومی
نظام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها (کوریکولوم ها)</span>برنامه ها (کوریکولوم ها)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صلاحیت بالینی</span>صلاحیت بالینی
حداقل توانمندی مورد انتظار از پزشک عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون صلاحیت بالینی</span>آزمون صلاحیت بالینی
سند توانمندی های دانش اموختگان دوره ی دکترای پزشکی عمومی
آیین نامه آزمون مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی
راهنما و استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی
راهنمای آزمون OSCE جهت دانشجویان
منابع آزمون صلاحیت بالینی
شناسنامه سوال آزمون صلاحیت بالینی
عناوین الزامی جهت آزمون صلاحیت بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظایف فراگیران</span>شرح وظایف فراگیران
شرح وظایف کارآموزان
شرح وظایف کارورزان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
آیین نامه پزشک پژوهشگر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انضباطی</span>انضباطی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آِیین نامه پوشش (Dress Code)</span>آِیین نامه پوشش (Dress Code)
آیین نامه پوشش (Dress Code) دانشجویان در محیط های بالینی
آیین نامه پوشش در محیط های آزمایشگاهی - بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های انضباطی تسهیلات</span>آیین نامه های انضباطی تسهیلات
آیین‌نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی ـ انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی
آیین نامه اخلاق حرفه ای دانشجویان و رانندگان در وسائط نقلیه
آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی (1397)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویی - فرهنگی</span>دانشجویی - فرهنگی
آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی (1397)
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشجویی</span>کمیته تحقیقات دانشجویی
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
شورای مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های تخصصی</span>کمیته های تخصصی
آموزش
نوآوری واختراعات
سایت وسامانه ها
فصلنامه
فناوری اطلاعات
اطلاع رسانی
جستجوی مقالات
اولویت های پژوهشی
طرح های پژوهشی
مقالات وکتب انتشار یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
صورتجلسات کمیته تحقیقات
کارگاه ها
همایش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی و دانشجویی </span>امور فرهنگی و دانشجویی
Collapse امور فرهنگی دانشکده پزشکیامور فرهنگی دانشکده پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون های دانشجویی</span>کانون های دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون دانشجویی خیریه باران مهر</span>کانون دانشجویی خیریه باران مهر
اعضای شورای مرکزی کانون خیریه باران مهر
فعالیتهای کانون خیریه باران مهر
تیزر فعالیتها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون دانشجویی اخلاق حرفه ای</span>کانون دانشجویی اخلاق حرفه ای
اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
فعالیتهای سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون دانشجویی کارآفرینی</span>کانون دانشجویی کارآفرینی
اعضای شورای مرکزی کانون کارآفرینی
فعالیتهای سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات دانشجویی</span>نشریات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه دانشجویی روپوش سفید</span>نشریه دانشجویی روپوش سفید