دوره کارشناسی

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده استاد
 1کاربرد گندزداها
مشاهده
 دکتر افشارنیا
 2کاربرد موتور تلمبه
مشاهده
 دکتر پیروی
 3فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط
مشاهده
 دکتر زارعی
 4روش های مهندسی مبارزه با ناقلین
مشاهده
  دکتر تقوی
 5مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
مشاهده
 دکتر تقوی
 6آلودگی هوا
مشاهده
 دکتر زارعی
 7آزمایشگاه هیدرولیک
مشاهده
 دکتر زارعی
 8اکولوژی محیط
مشاهده
 دکتر زارعی
9
بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت
مشاهده
 دکتر زارعی
10
هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی
مشاهده
 دکتر زارعی
11
 مکانیک سیالاتمشاهده دکتر زارعی
12
سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحیمشاهده دکتر افشارنیا
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/28
تعداد بازدید:
494
Powered by DorsaPortal