طراحی آموزشی

طرح درس
 ردیف عنوان درس
استاد
 مشاهده
 1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه نگر
 آقای دکترمشکی
خانم دکترپیکانی
 مشاهده
 2 روان شناسی تغییر رفتار سالم
 آقای دکتر مشکی
آقای دکتر روحانی
 مشاهده
3
 زبان تخصصی
 آقای دکتر مشکی
 مشاهده
 4 مبانی و اصول آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 آقای دکتر  مشکی
 مشاهده
 5 فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2
 خانم دکتردوگونچی
 مشاهده
 6 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط های مراقبت بهداشت اولیه
  خانم دکتردوگونچی  مشاهده
 7 سیستم اطلاع رسانی در سلامت
  خانم دکتردوگونچی  مشاهده
 8 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مدارس
 آقای دکتر جعفری
 مشاهده
 9 جامعه شناسی سلامت
  آقای دکترجعفری مشاهده
 10 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
  آقای دکترجعفری مشاهده
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/24
تعداد بازدید:
12
Powered by DorsaPortal