طرح درس


 ردیف نام درس
 استاد مربوطه
 مشاهده
 1 آمار و روش تحقیق پیشرفته
 خانم دکتر فاطمه محمدزاده
 مشاهده
 2 آمار حیاتی پیشرفته
  خانم دکتر فاطمه محمدزاده  مشاهده
 3 آمار حیاتی 2
  خانم دکتر فاطمه محمدزاده  مشاهده
 4 آمار زیستی
   خانم دکتر فاطمه محمدزاده مشاهده
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/07
تعداد بازدید:
54
Powered by DorsaPortal