صدور مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان در دانشگاه

انتشار محتوا: ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۶:۳۵ بعد از ظهر

مجوز راه‌اندازی رشته پرستاری سالمندان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی گناباد از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر شد.به گزارش وب‌دا، دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه گفت: در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که 24 بهمن‌ماه امسال برگزار شد، با راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد موافقت شد و مجوز آن از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ابلاغ گردید.
وی در خصوص پیگیری‌های انجام شده در این خصوص اظهار کرد: در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه در حوزه سالمندشناسی به ویژه حضور نیروهای متخصص سالمندشناسی در دانشگاه، درخواست راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، 14شهریورماه امسال به شورای گسترش ارسال گردید.
دکتر اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به تایید ظرفیت و توانمندی دانشگاه در حوزه پرستاری سالمندی از سوی اعضای بورد پرستاری، شورای گسترش مجوز راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه اعطا نموده است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه با افزایش نسبت سالمندی در جمعیت کشور و جمعیت تحت پوشش دانشگاه، تربیت نیروهای انسانی متخصص در حوزه مراقبت‌های سالمندی از اولویت‌های توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه است، اظهار کرد: در همین راستا درخواست راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی از سوی معاونت آموزشی به شورای گسترش ارسال شده است که در حال بررسی توسط اعضای محترم بورد سالمندشناسی وزارت بهداشت می باشد.
دکتر اسماعیلی با قدردانی از حمایت های دکتر احمدی در توسعه تحصیلات تکمیلی ابراز کرد: اولویت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه در سال 95 توسعه تحصیلات تکمیلی بود و بر همین اساس در سال 95 درخواست اخذ مجوز مقاطع دکترای تخصصی در رشته‌های پرستاری و بهداشت عمومی و کارشتاسی ارشد در رشته‌های مامایی، اقتصاد بهداشت، بهداشت پرتوها و میکروب شناسی پزشکی به شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال و مورد پیگیری قرار گرفته است.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس