حضور کارشناسان سلامت مادران دانشگاه در کارگاه کشوری بازنگری نظام مراقبت مرگ مادری

انتشار محتوا: ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۱:۰۸ بعد از ظهر

کارشناسان سلامت مادران معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در کارگاه کشوری بازنگری نظام مراقبت مرگ مادری که در تهران برگزار شد، حضور یافتند.به گزارش وب‌دا، در این کارگاه کشوری که به مدت یک روز برگزار شد، نحوه گروه بندی علل مرگ مادر بر اساس  سیستم MM- ICD آموزش داده شد.
خانم قاسمی کارشناس مادران معاونت بهداشت دانشگاه گفت: هدف کلی نظام مراقبت مرگ مادری، کاهش  میزان مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان از طریق کشف سیری که هر مادر تا زمان مرگ طی کرده، شناسائی عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیری از وقوع مرگ‌های مشابه است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های اصلی نظام مراقبت مرگ مادری با وقوع مرگ مادر آغاز می‌شود، اظهار کرد: جمع آوری داده های مرگ مادران، بررسی موارد مرگ، طراحی و اجرای مداخلات و پایش و ارزشیابی چهار فعالیت اصلی نظام مراقبت مرگ مادر است.
خانم قاسمی ابراز کرد: در سال 94 مطابق با 2015 میلادی و پایان اهداف توسعه هزاره، پس از دریافت نظرات دانشگاه‌ها و اعمال تغییرات درگردش کار و فرم‌ها، نسخه دوم مجموعه نظام مراقبت مرگ مادری بازنگری گردید و در سال 95 برای اجراء به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شد که در نسخه جدید گروه‌بندی علل مرگ مادر  بر اساس سیستم  ICD- MM است.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت، این جدول کاربردی را به عنوان ابزاری برای گروه بندی علل مرگ تهیه کرده و کشورها موظف هستند از این ابزار برای گزارش تعداد و علل مرگ استفاده نمایند، با استفاده از این سیستم، مقایسه همه کشورها از نظر سهم و درصد هر یک از علل مرگ امکان پذیر است.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس