جلسه هم اندیشی و ارزیابی پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید

انتشار محتوا: ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۵:۲۳ بعد از ظهر

مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه گفت: جلسه هم اندیشی و ارزیابی پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور مدیران پایش حوزه های دانشگاه در دفتر کار معاون توسعه برگزار گردید .در این جلسه محمدرضا قدیمی مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه گزارشی از وضعیت شش ماهه اول سال ارائه کرد و در ادامه، واحدهای تابعه نیز به ارائه وضعیت ثبت پیشرفت و بارگذاری مستندات در سامانه برنامه عملیاتی و همچنین بیان چالش‌های موجود پرداختند که پس از بحث و بررسی در جهت مطلوب شدن بارگذاری مستندات فعالیت‌های برنامه عملیاتی، مصوباتی اتخاذ گردید .
در پایان جلسه دکتر مرتضی تجددی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بر اهمیت پیگیری و اجرای دقیق و به موقع فعالیت‌ها و ثبت پیشرفت‌ها به همراه بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی تاکید کرد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس