لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۱۹:۰۲ بعد از ظهر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس