واگذاری امور سرويس دهي داخلي شبکه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان

انتشار محتوا: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۶:۳۲ بعد از ظهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان در نظر دارد در راستاي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بمدت يكسال امور سرويس دهي داخلي شبکه را با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد .

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان در نظر دارد در راستاي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بمدت يكسال امور سرويس دهي داخلي شبکه  را با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا اشخاص متقاضي واجد شرايط اعم از حقيقي و حقوقي پيشنهادات خود را بانضمام  یک فقره چك بانكي تضميني بمبلغ 000/000/50 ریال در وجه دانشگاه علوم پزشكي گناباد و همچنين تصاوير گواهينامه رانندگي و مدارك مالكيت و بيمه نامه خودرو و معاینه فنی و اسناد استعلام را حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 17/05/1402.در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran,ir  بارگزاری نمایند بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تذکر:ضمنا پیشنهاد دهندگان صرفا بایستی چک تضمینی در وجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد را به ادرس بجستان خیابان 7 تیر – شبکه بهداشت ودرمان بجستان – واحد امور مالی تحویل نمایند.

شرائط:
1-تعداد اتومبيل مورد نیاز 1 دستگاه خودرو سواري سمند، پژو 405، یا پژو پارس مدل 1397 به بالا با راننده
مي باشد .اتومبيلهاي مجهز و مدل بالاتر در اولويت خواهند بود .
2-ساعات کاری از ساعت 7صبح لغایت 15 و در هفته دو روز بعد از ظهرها روزی 2 ساعت طبق برنامه تعیین شده می باشد و در صورت نیاز در ایام تعطیلات و تمامی ساعات شبانه روز و اعزام به ماموریت پیمانکار موظف به حضور و ارائه سرویس خواهد بود و پيمانكار مجاز خواهد بود براي استراحت و انجام كارهاي شخصي و یا تعمیرات خودرو خود يك راننده و خودروي ديگر را براي انجام خدمات موضوع قرارداد  معرفي نمايد ، پيمانكار حق تعويض راننده و يا خودرو معرفي شده را طي مدت قرارداد ندارد، در صورت بروز حالات استثنائي در هر حال اتومبيل و راننده جايگزين بايستي موردتأييد کارفرما وحراست قرار گيرد و کارفرما هیچ گونه تعهدی به پرداختی به راننده جانشین نخواهد داشت.
3-پيمانكار مكلف به سرويس دهي و انجام كليه دستورات و سفارشات و امور محوله از سوي کارفرما در کلیه واحد های تابعه در شهرستان های گناباد و بجستان و حومه خواهد بود.
4-حق فسخ و لغو قرارداد بطور يك جانبه با كارفرما خواهد بود و پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
5- پیمانکار و راننده بايستي متاهل و دارای گواهینامه مجاز رانندگی، کارت پایان خدمت و کارت سلامت و مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و برگه معاینه فنی بوده و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و متأهل بوده و صلاحيت اخلاقي راننده و پيمانكار مورد تأييد مسئولين مربوطه  قرار گيرد .
6-خودرو معرفي شده براي انجام مورد قرارداد بايستي داراي معاینه فنی ، بيمه نامه معتبر شخص ثالث، سرنشين و حوادث برای وسیله نقلیه عمومی بوده و در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالي براي سرنشينان و اشخاص ثالث راننده و پيمانكار در قبال حوادث و خسارات ناشيه به نحو تضامني مسئول خواهند بود.
7-داشتن تلفن همراه براي راننده خودرو الزامي ميباشد.
8-كارفرما مجاز خواهد بود  تا 25% خدمات موضوع قرارداد را پس از اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه افزايش  يا كاهش  دهد.
9-پرداخت كليه كسورات قانوني من جمله بيمه ، ماليات و غيره به عهده پيمانكار خواهد بود.
10-در صورتی كه شخصي در(استعلام بهاء) برنده اعلام و حاضر به تنظيم قرارداد نگردد، وجه چك شركت در استعلام بهاء به نفع كارفرما ضبط و وصول خواهد گرديد.
11-از برنده در هنگام تنظيم قرارداد تضمين نامه مالي معتبر(حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار) اخذ خواهد گرديد.
امضاءپيشنهاد دهنده :

12-پيمانكار مكلف خواهد بود در اتمام قرارداد تا عقد قرارداد بعدي حداقل بمدت یک ماه در صورت در خواست كارفرما خدمات موضوع قرارداد را با رعايت كليه شرايط و مبلغ قرارداد منعقده به انجام رساند.
13-پيمانكار  و راننده خودرو  نبايد از پرسنل بازنشسته كشوري ، لشكري يا تأمين اجتماعي باشند .
14-کارفرما هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين غذاي طرف قرارداد نخواهد داشت.
15-داشتن تلفن همراه برای راننده خودرو الزامی بوده و باید در دسترس بوده و قادر به پاسخگویی باشد.  
16- این قرارداد هیچگونه رابطه حقوقی و استخدامی با کارفرما نداشته و رعایت کلیه مسائل قوانین و مقررات کار و بیمه های تأمین اجتماعی با پیمانکار بوده و کارفرما از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت
17- اخذ مجوز تردد، تهیه صورت حساب، صورت وضعیت مسافر و تأمین راننده کمکی واجد الشرایط در مأموریت های محوله بر عهده و به هزینه خود پیمانکار می باشد.
18-رعایت آئین نامه ایمنی حفاظت فنی و اتخاذ تدابیر لازم و تهیه وسایل ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار مکلف است تمامی موازین و استاندارد های بهداشتی و مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید
19-پیمانکار موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني بوده و در صورت تخلف مطابق مقررات با آنها رفتار و پيمانكار مسئول و پاسخگو خواهد بود .
تبصره: در صورتیکه عدم رعایت این ماده منجر به بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی و یا موجب افشای محتوی اسناد طبقه بندی شده گردد ، کارفرما می تواند از طریق مراجع قضائی اقدامات قانونی را انجام داده و پیمانکارحق اعتراض نخواهد داشت.
20-پیمانکار متعهد است کلیه بدهی های مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی و حقوق و مزایای قانونی را بپردازد و چنانچه به هر دلیل بابت بدهی مالیاتی یا بیمه یا حقوق و مزایای قانونی مربوطه، کارفرما متضامناً یا منفرداً با حکم مراجع قانونی یا قضایی مواجه شود یا تصمینی اتخاذ شود که کارفرما ملزم به پرداخت شود ، در این فرض پیمانکار ضمن عقد خارج لازم به کارفرما اختیار تام داده است تا مبلغ مذکور را از حساب پیمانکار کسر و به محکوم له یا ذینفع یا دستگاه های اجرایی بپردازد  پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و این حق را از خود سلب و ساقط نموده است.
21-چنانچه کارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائی واحدهای سازمانی به ساختمان دیگر نماید   پیمانکار موظف خواهد بود بدون هیچگونه شرطی نسبت به جابجائی و استقرار در محل جدید اقدام و ارائه خدمت نماید.
22- پرداخت حق الزحمه پیمانکار منوط به ارائه گزارش و انجام کار از ناحیه کارفرما بوده و کنترل حضور و غیاب و صحت انجام سرویس دهی توسط کارفرما  یا مدیر و یافرد معرفی شده از ناحیه وی صورت خواهد گرفت .
تبصره: در صورتیکه پیمانکار بلافاصله پس از انجام امور محوله به محل موضوع قرارداد مراجعت ننماید و یا در این امر تعلل ورزد و کارفرما ناگزیر از آژانس استفاده نماید پرداخت هزینه آن بر عهده پیمانکار خواهد بود .
23-پیمانکار اقرار می نماید که از مفاد تبصره ماده 97 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اطلاع کامل داشته و بر همین اساس به هر نوع مطالبات وی از کارفرما تحت هر عنوان هیچ گونه خسارتی اعم از خسارت تاخیر تادیه و ...تعلق نمی گیرد.
24-به پيشنهادات ، مشروط مبهم و فاقد سپرده و پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.
25- در صورتی که پیشنهاد دهنده در سنوات قبلی در هر یک از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشغول به کار بوده باید نسبت به ارائه و بارگذاری رضایت نامه کتبی از واحد مربوطه اقدام نماید و چنانچه به هر عنوان از خدمات ارائه شده در سنوات قبلی در مجموع دانشگاه توسط کارفرما اعلام نارضایتی شود مدارک ارسالی در کمیسیون مناقصه (استعلام بهاء) بازگشایی نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
26- پیمانکار حق هیچگونه سرویس دهی به سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی را در ساعات تعیین شده در قرارداد را ندارد.
27- در صورتی که طی ماه و اثناء قرارداد به دلیل تعطیلات عید ، تابستانی ، شرایط کرونا و .... ، یا چنانچه تحت هر عنوان بطور موقت به خدمات موضوع قرارداد نیازی نباشد این ایام از مدت کارکرد ماهانه پیمانکار کسر و گواهی نگردیده و هیچگونه وجهی از این بابت پرداخت نخواهد شد
.
28- پیمانکار اقرار و اعتراف دارد از کل موضوع قرارداد و محل اطلاع کامل و کافی داشته و در اجرای مفاد آن به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود وبایستی در محیط اداری شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نمایند.
29- پیمانکار معترف است که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در پیمانها ومعاملات دولتی نمی باشد و پیمانکار یا رانندگان نباید از پرسنل بازنشسته کشوری ، لشکری و یا تأمین اجتماعی باشند ، در صورتیکه خلاف این امر اثبات شود سپرده حسن انجام کار یا کسر مبلغی از کل قرارداد طبق بررسی کارفرما و تایید مدیر امور عمومی از پیمانکار به سود کار فرما ضبط خواهد شد در هر حال هر گونه عواقب قانونی و مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشیه در این خصوص متوجه خودپیمانکار خواهد بود .
30-کلیه پيشنهادات واصله ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم پیشنهادات بازگشايي و پس ازبررسي لازم نتيجه به برندگان جهت انعقاد قرارداداعلام خواهد شد .
31-پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما با هزینه شخصی خود نسبت به نصب دستگاه GPS با توجه به مشخصات فنی اعلام شده از جانب کارفرما  اقدام نماید.
32-کلیه هزینه های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک ولوازم یدکی و... خسارات ناشی از تصادفات، بنزین، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و... جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده توسط برنده استعلام به اموال دستگاه کارفرما بر عهده برنده بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به برنده حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تامین گردد.
33-برنده متعهد می گردد اتومبیل  بکار گرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت و وسایل رفاهی ،  کولر، بخاری، دربها، پنجره ها، چراغها،صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته باشند.

34-برنده استعلام بهاء متعهد می گردد در طول مدت قرارداد در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نمایند.

 

فرم پیشنهاد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس