نشریه خبری و اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (مهرماه 1402)

انتشار محتوا: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۲:۲۹ بعد از ظهر
آخرین رویدادهای خبری حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گناباد را در شماره جدید خبرنامه طلوع (ویژه مهرماه 1402) بخوانید.
02
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس