نشریه خبری و اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (آبان ماه 1402)

انتشار محتوا: ۱۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۴:۴۹ قبل از ظهر
آخرین رویدادهای خبری حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گناباد را در شماره جدید خبرنامه طلوع (ویژه آبان ماه 1402) بخوانید.
04
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس