بازدیدهای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه در دوازدهمین روز فروردین‌ماه 1403

انتشار محتوا: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۰۶:۴۴ بعد از ظهر
معاون فرهنگی و دانشجویی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد سلامت نوروزی از بیمارستان علامه بهلول، مرکز پایش مراقبت‌های درمانی و پردیس دانشگاه بازدید کرد.
bazdid

به گزارش وب‌دا، حسن ایرانی به همراه جمعی از اعضای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه در ابتدا با حضور در مرکز پایش مراقبت‌های درمانی ضمن تبریک سال نو و عرض خداقوت در جریان فعالیت‌های این مرکز قرار گرفتند.
معاون فرهنگی و دانشجویی و اعضای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه در ادامه با حضور در پردیس دانشگاه روند فعالیت‌های آماده سازی سلف سرویس و مجموعه خوابگاه‌های دانشجویی را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.
بازدید از دفتر پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی هم پایان بخش برنامه‌های بازدید اعضای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه در دوازدهمین روز فروردین‌ماه بود.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس