سال 1402 رقم خورد؛

ارتقای سیزده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مرتبه‌های دانشیاری و استادی

انتشار محتوا: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۲:۲۷ قبل از ظهر
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: 13 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه در سال 1402 به مرتبه‌های دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.
p

به گزارش وب‌دا، دکتر رضا اسماعیلی با تبریک تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز گفت: بر اساس بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی دانشگاه در کمیته‌های منتخب و تخصصی و هیات ممیزه ارتقای اعضای هیات علمی، در طی سال 1402 تعداد 13 نفر از از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رشته‌های مختلف علوم پزشکی به مرتبه‌های دانشیاری و استادی ارتقاء یافته‌اند. 

دکتر مجتبی افشارنیا- رشته بهداشت محیط .................................................  ارتقاء به مرتبه استادی
دکتر علی اکبری- رشته روانپزشکی                                                          ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر ملیحه ضیائی-رشته پزشکی اجتماعی ...............................................   ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر محمد کشتکار-رشته فیزیک پزشکی                                                    ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر جعفر حاجوی-رشته ایمنی شناسی پزشکی .........................................  ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر محمود تقوی-رشته بهداشت محیط                                                     ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر احمد زارعی-رشته بهداشت محیط  ................................................  ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر رضا اسماعیلی-رشته اقتصاد سلامت                                                ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر محمدرضا منصوریان-رشته آموزش پزشکی ...................................  ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر مهرسا بصیری مقدم-رشته پرستاری                                               ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر حسین عجم-رشته سالمندشناسی   ................................................. ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر عبداجواد خواجوی-رشته مدیریت خدمات سلامت                                ارتقاء به مرتبه دانشیاری
دکتر ابوالقاسم سیادت پناه-رشته ویروس شناسی پزشکی .........................    ارتقاء به مرتبه دانشیاری

دکتر اسماعیلی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تعداد 28 نفر از اساتید دانشگاه معادل 21 درصد کل اعضای هیات علمی دارای مرتبه‌های دانشیاری و استادی هستند.

دانشگاه علوم پزشکی گناباد با سابقه 37 ساله آموزش عالی سلامت دارای 1900 دانشجو و 132 عضو هیات علمی تمام وقت در چهار دانشکده پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت است. 
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس