دریافت وقت ملاقات با رئیس دانشگاه

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵:۲۳ قبل از ظهر

نحوه دریافت وقت ملاقات
زمان ملاقات با ریاست محترم دانشگاه: روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح

هماهنگی جهت دریافت نوبت:  شماره تلفن های ۵۷۲۲۴۰۵۳-۵۷۲۲۲۳۲۸-۰۵۱
۱- درخواست تلفنی یا حضوری یا مکتوب متقاضی
۲ – درج در تقویم اوقات ملاقات با رئیس دانشگاه
۳- اطلاع رسانی زمان ملاقات به ذینفع
۴- اجرای ملاقات
۵- دریافت درخواستهای کتبی بعد از ملاقات با ریاست دانشگاه و ثبت در دبیرخانه  
۶- ارجاع درخواستها به واحد ذیربط جهت اخذ نظر کارشناسی
۷ - رویت نظر کارشناسی توسط ریاست دانشگاه و اظهار نظر

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس