همکاران اداره حقوقی دانشگاه

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۲:۳۵ قبل از ظهر
# نام نام خانوادگی شماره تماس
1 مجید معاون سعیدی ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۳۹
2 فاطمه علیجان ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۳۸
3 ملیحه پیشوائی ۰۵۱-۵۷۲۲۳۵۱۴-داخلی ۲۳۲
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس