آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۰:۴۱ قبل از ظهر

آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۱۲/۲۰۸۲ س خ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
 آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی
 ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- روابط عمومی: اداره کل یا دفتر روابط عمومی دستگاههای اجرایی
 ب – شورا: شورای اطلاع‌رسانی دولت
ج – سخنگوی دولت: سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای اطلاع رسانی دولت
           ماده ۲-  اهم فعالیتهای روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان اجرای سیاستهای اطلاع‌رسانی دولت، همکاری با رسانه‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخشهای مختلف، پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبتها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است.
 
          تبصره ۱-  شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی روابط عمومی‌ها جهت اجرای وظایف یاد شده با توجه به شرح وظایف، اهداف، پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد سخنگوی دولت به تأیید شورای اطلاع‌رسانی دولت رسیده و با تصویب معاونت ذی‌ربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لازم‌الاجرا می‌گردد.
 
           تبصره ۲-  به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند.
 
           ماده ۳ -  امور ارتباطی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – باید تابع خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی دولت باشد.
 
           تبصره ۱-  رییس شورای اطلاع رسانی دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجرای صحیح سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دولت را به عمل آورده و زمینه آموزش مدیران روابط عمومی‌ها جهت اجرای مناسب مفاد این آیین‌نامه را با همکاری دستگاههای اجرایی و آموزشی و انجمنها و مؤسسات ذی‌صلاح غیردولتی فراهم سازد.
 
           تبصره ۲-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هزینه‌های آموزشی و هماهنگی اطلاع‌رسانی دولت را در ردیف مستقل در بودجه سالانه ذیل ردیفهای نهاد ریاست جمهوری منظور و در اختیار دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت قرار دهد.
 
           تبصره ۳-  اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین ضوابط و هماهنگی اطلاع رسانی و امور تبلیغاتی به کار گروهی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت وزیران عضو کارگروه یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده ۰۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
 
            تبصره ۴-  پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) این آیین‌نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است. ذیحسابان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
            
           ماده ۴ -  مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.
 
          تبصره ۱ -  دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه از جمله پایگاههای اطلاع‌رسانی دستگاه به صورت متمرکز از سوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه به تصویب شورای اطلاع‌رسانی دولت خواهد رسید.
 
           تبصره ۲ -  عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط، سخنگوی دستگاه را از میان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولویت مدیر روابط عمومی و با رعایت تبصره (۱) این ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمی دستگاه از سوی سخنگوی آن دستگاه اعلام خواهد شد.
 
           ماده ۵ – به منظور ایجاد انسجام، اتخاذ شیوه‌های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع‌رسانی و ایجاد وحدت رویه، شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی متشکل از کلیه مدیران روابط عمومی دستگاهها و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست سخنگو و دبیری دبیر شورا تشکیل خواهد شد.
 
           تبصره -  شورای هماهنگی روابط عمومی در مراکز استانها به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دبیری مسئول روابط عمومی استانداری و با شرکت کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاههای استانی و فرمانداریها تشکیل می‌گردد و وظیفه هماهنگی اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی را در استان بر عهده خواهد داشت.
 
           ماده ۶ – به استثنای مقامات موضوع تبصره ۰۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر باید از طریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاستهای کلی اطلاع رسانی دولت صورت پذیرد.
 
           ماده ۷-  روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی به خصوص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و مؤسسه فرهنگی – مطبوعاتی ایران و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
 
          ماده ۸-  روابط عمومی‌ها حداکثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌های ارتباطی، اطلاعاتی و انتشاراتی سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه یا سازمان متبوع و هماهنگی با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تنظیم خواهند نمود.
 
          ماده ۹ -  دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیتهای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در نظر گیرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان آن را به عنوان هزینه‌های ضروری دستگاه منظور کنند و در اختیار روابط عمومی‌ها قرار دهند.
 
           ماده ۱۰-  کلیه آیین‌نامه، دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر از جمله تصویب‌نامه شماره ۸۱۵۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ لغو می‌گردد.


وظایف و اختیارات
•    انجام ارتباطات درون و برون سازمانی همچون آگاه ساختن مردم از پیشرفت و نتایج برنامه ها و فعالیتهای دانشگاهی از طریق رسانه های جمعی   
•    بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت دانشگاه بمنظور ارائه آنها به رئیس دانشگاه
•    مطالعه کلیه جراید، روزنامه ها و استخراج مطالب و مقالاتی که مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مسایل دانشگاه است
•    نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشنها، کنفرانسها، سمینارها، ملاقاتها و مسافرت مقامها، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ کارکنان با مسئولین
•    افکار سنجی مخاطبان
•    تهیه و تدوین اخبار، اطلاعیه ها، آگهی ها
•    صدور بیانیه و تهیه پاسخهای لازم
•    برنامه ریزی هدایت
•    اجرا و نظارت بر فضا سازی تبلیغاتی، انتشاراتی و نمایشگاهی
•    تهیه خبرنامه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس