شورای دانشگاه

ایجاد شده در ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۹:۴۹ قبل از ظهر

شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذاری بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاست های کلان مصوب در هیئت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.
شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل می شود:
الف) اعضای هیأت رئیسه دانشگاه.
ب) رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
ج) ۲ نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط که باید واجد شرایط باشند .
د) ۲ نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد و واجد شرایط باشند به انتخاب رئیس دانشگاه .
تبصره : رئیس دانشگاه می تواند در مورد مسایلی که مربوط به دروس معارف اسلامی است، از مدیر گروه معارف اسلامی دعوت کند تا با حق رأی در شورای دانشگاه شرکت کند .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس