معرفی شورای امور بانوان

ایجاد شده در ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۰:۴۸ بعد از ظهر

معرفی همکاران

۱- نام نام خانوادگی : رقیه قنبری

سمت : مشاور امور بانوان

آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – شورای امور بانوان
پست الکترونیکی:banovan@gmu.ac.ir

شماره تماس: ۵۷۲۲۶۰۵۱-۰۵۱         
نمابر: ۵۷۲۲۳۸۱۵-۰۵۱

 شرح وظایف مشاورین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در امور زنان

 

۱- بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری ،روستایی و عشایری در زمینه وضعیت بهداشت و درمان زنان و همکاری در انجام تحقیقات کاربردی

۲- تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیاز ها و اولویت های منطقه ای

۳- تدوین برنامه های عملیاتی تامین،حفظ وارتقاء سطح سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای در هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی

۴- حضور فعال مشاورین رؤسای دانشگاه ها در جلسات هیأت رییسه و عضویت در کمیته های رفاهی، فرهنگی و....جهت مشارکت در تدوین سیاست های مربوط به زنان و افزایش همکاری های داخل بخشی

۵- تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان در منطقه

۶- گسترش خدمات آموزشی جهت کاهش آسیب های اجتماعی به کارکنان شاغل و خانواده های آنها بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای

۷- بررسی مسایل و مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی و اقدام به رفع مشکلات در همکاری با مسؤلین ذیربط و برقرای ارتباط و هماهنگی با تشکل های دانشگاهی

۸- بررسی مسایل و مشکلات زنان سرپرست خانوار در حوزه دانشگاه و استان و ارایه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان در همکاری های بین بخشی و بخش خیریه ای

۹- بررسی مسایل و مشکلات زنان شاغل منطقه و اقدام جهت رفع مشکلات و حفظ کیان خانواده در همکاری داخل بخشی و بین بخشی

۱۰- فعال نمودن سازمان های غیر دولتی و خیریه ای مرتبط با سلامت زنان و خانواده در منطقه جهت ارتقاء سطح سلامت زنان و خانواده و کاهش مشکلات موجود

۱۱- ارتباط مستمر با دفتر امور زنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری در انجام طرح های کشوری

اولویت های سلامت زنان

اولویت های سلامت زنان با توجه به نتایج حاصل از بررسی بار بیماریهای زنان و نظرات مشاورین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور  در امور  زنان و نشست مشاورین در تهران ونظرخواهی از معاونت های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال ۸۶

۱- بهداشت باروری در کلیه استان هایی که میزان مرگ ومیر مادران و شیوع آنمی بالاست اقدام در جهت کاهش آن و ترویج زایمان ایمن ازا ولویت های استان می باشد. چنانچه استان هایی توانسته اند تا حد قابل قبولی میزان مرگ ومیر مادران و یا آنمی را کاهش دهند فاکتورهای دیگر بهداشت باروری از جمله بهداشت بلوغ ،غربالگری سرطان های شایع زنان و پیشگیری از عوارض یایسگی در اولویت قرار خواهند گرفت.

۲- بهداشت روان زنان با توجه به بار بیماری ها در کشورو شاخص های استانی در جهت ارتقاء سطح بهداشت روان از جمله کاهش میزان افسردگی و استرس از اولویت های سلامت زنان محسوب می گردد.

۳-آموزش جهت ارتقاء سطح سلامت زنان و خانواده از جمله :

الف- آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری

ب- ترویج تغذیه با شیر مادر و اهمیت آن در کاهش بیماری ها و سلامت روانی و عاطفی کودکان

ج- آموزش درجهت پیشگیری از بیماری های مقاربتی خصوصا ایدز و رفتارهای پر خطر از جمله اعتیاد و...

د- آموزش بهداشت مواد غذایی، عادات صحیح غذایی و پیشگیری از سوءتغذیه و تأمین ریزمغذی های موثر در سلامت

ه-آموزش بهداشت فردی و بهداشت محیط

و- آموزش زندگی سالم و تحکیم بنیان خانواده

ز- ترویج ورزش دختران و زنان

۴-بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات زنان شاغل ،زنان خانه دار-زنان سرپرست خانوار –زنان دارای همسر (بیکار،بیمار،معتاد و همسر آزار)

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس