منشور مرکز

ایجاد شده در ۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۱:۱۰ قبل از ظهر

 

منشور مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

اعضاء مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت متعهد می گردند با رعایت اصول و ارزشهای ذیل تلاش نمایند از طریق انجام پژوهش های جامعه محور نسبت به شناسایی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر توزیع عادلانه امکانات و خدمات مرتبط با سلامت آحاد جامعه و ارایه پیشنهادات مناسب مداخله ای جهت رفع بی عدالتی، در توسعه پایدار و ارتقاء سطح سلامت در جامعه اهتمام ورزند:

· ایجاد هماهنگی معقول در فعالیتهای گروهی، تقسیم وظایف و سازماندهی به منظور

استفاده بهینه از منابع انسانی، ‌مالی و تجهیزاتی

· تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ارگانها و سازمانهای تاثیرگذار بر عدالت در سلامت در فرآیند پژوهش های سلامت محور

· توانمند سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت آحاد جامعه در حفظ و ارتقاء سلامت

· تامین مالکیت معنوی مشارکت کنندگان در نتایج پژوهش

· شناسایی مشکلات، نیازها و عوامل مرتبط با عدالت در سلامت، تعیین اولویتهای پژوهشی مرتبط و التزام عملی برای انجام پژوهشهای مشارکتی در راستای اولویتها

· اجرای پژوهش بر اساس ظرفیتهای محلی و با توجه به آداب، رسوم و فرهنگ جامعه

· احترام نسبت به کلیه شرکت کنندگان و تلاش در جهت مشارکت گروههای پر خطر

· برقراری ارتباط و همکاری با دیگر مراکز و سازمانهای پژوهشی که در داخل و خارج از کشور در زمینه شناسایی تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت فعالیت می کنند

· رعایت شفافیت و پاسخگویی در کلیه مراحل نسبت به فعالیتهای خویش

· مستند سازی و اطلاع رسانی، به گونه ای که برای افراد غیر متخصص و عموم جامعه نیز قابل درک باشد.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس